Rådgivning

Udfordringer. Jeg er på vej.
Rådgivning til ejerleder. Avatar
TESTIMONIAL

Ravnebjerg Entreprenør ApS har i over 5 år brugt HM virksomhedsrådgivning som sparringspartner og konsulent.

 

HM Virksomheds rådgivning v/Henning Mide har bistået ved en lang række af opgaver i forbindelse med:

Nyt pengeinstitut.
Møder med revisor.
Systematisering af vores kontor.
Medarbejder møder .
Køb af ejendom til nyt domicil.
Sager i forbindelse med retssag vedr. forurenet jord på den pågældende ejendom.
Generations skifte.
m.m.

 

HM Virksomheds rådgivning har altid deltaget seriøst og velforberedt til div. møder og aftaler.

 

Vi viderebringer vores bedste anbefalinger.

 

Ole Jensen, direktør og indehaver
Ravnebjerg Entreprenør ApS

Rådgivning

Rådgivning i beslutninger og kommunikation

Rådgivning i beslutninger og kommunikation er sammen med adfærd de vigtigste elementer i min rådgivning.

Som ejerleder i din virksomhed har du fra tid til anden sikkert oplevet

– at der er for meget arbejde.
– at for mange opgaver kræver din opmærksomhed.
– at det kan være svært, at komme videre, hvem skal man give opgaverne videre til.
– at de ansatte ikke kan tage flere opgaver.
– at du eller de ansatte taler forbi hinanden.
– at du mangler motivationen til  at komme igennem arbejdsdagen.
– at der er for mange ufuldendte projekter.
– at der sker for mange små fejl rundt omkring i virksomheden.
– at der er kunder der klager.

Min rådgivning i ledelse

Min observation er, at det sværeste ved ledelse drejer sig om beslutninger og kommunikation.

Min rådgivning til ejerledere går derfor ud på, at være en fortrolig sparringspartner for dig som ejerleder.

Vi starter ud med at skrive en fælles plan for de områder, hvor vi har observeret behov for ændringer.

Det kan være mange interne og eksterne områder ud over ledelse og struktur.

Planen er ikke en forretningsplan eller strategiplan. Det er en helt operativ plan over de punkter, hvor “skoen trykker”.

 

Arbejdet med planen

Arbejdet med de observerede udfordringer tager tid. Og det har man som bekendt ikke for meget af.

Derfor er arbejdet i starten et spørgsmål om, at bryde en ond cirkel, hvor vi i fællesskab skaffer mere tid til udvikling af dig og din virksomhed.

 

Kommunikation

Ledelse handler om beslutninger og kommunikation. Kommunikationen er uhyre vigtig til daglig i virksomheden. Eksternt såvel som internt.

Vi kommer derfor ikke udenom, at tale en del om kommunikationen i virksomheden.

Når jeg har arbejdet med en kunde i nogle måneder, er det tiden til at måle på effekten af vores arbejde.

Jeg kan ikke skabe forbedringerne alene. Det er et samarbejde.

Rådgivning til ejerledere går i sidste ende ud på, at motivere ejerleder og medarbejderne til, at yde deres bedste, fordi de gerne vil tjene mere.